czwartek, 11 lutego 2010

153.

PL: "Celem tatuażu nigdy nie było piękno, lecz zmiana. Począwszy od składanych w ofierze nubijskich kapłanów z dwutysięcznego roku przed naszą erą i wytatuowanych akolitów kultu Kybele ze starożytnego Rzymu po tatuaże moko noszone przez współczesnych Maorysów, ludzie zdobili swoje ciała, aby złożyć je w częściowej ofierze, znosząc fizyczny ból związany z upiększeniem i odmieniając swoje jestestwo.
Mimo złowrogiej przestrogi zapisanej Księdze Kapłańskiej 19,28, zakazującej umieszczania znaków na ciele, tatuaż pozostał obrzędem przejścia dla milionów współczesnych ludzi. Od wygolonych nastolatków i narkomanów po gospodynie domowe z przedmieść.
Czynność tatuowania skóry była wyrazem mocy przemiany, ogłoszeniem światu: Jestem panem własnego ciała. Upajające uczucie władzy czerpane z fizycznej przemiany uzależniło miliony od praktyk zmieniających wygląd ciała... od chirurgii kosmetycznej, kolczykowania, kulturystyki i steroidów... po bulimię i zmianę płci. Ludzki duch pragnie władzy nad swoją cielesną powłoką."


ENG: "The goal of tattooing was never beauty. The goal was change. From the scarified Nubian priests of 2000
B.C., to the tattooed acolytes of the Cybele cult of ancient Rome, to the moko scars of the modern Maori,
humans have tattooed themselves as a way of offering up their bodies in partial sacrifice, enduring the
physical pain of embellishment and emerging changed beings.
Despite the ominous admonitions of Leviticus 19:28, which forbade the marking of one's flesh, tattoos had
become a rite of passage shared by millions of people in the modern age'everyone from clean-cut teenagers
to hard-core drug users to suburban housewives.
The act of tattooing one's skin was a transformative declaration of power, an announcement to the world: I
am in control of my own flesh. The intoxicating feeling of control derived from physical transformation had
addicted millions to flesh-altering practices . . . cosmetic surgery, body piercing, bodybuilding, and steroids .
. . even bulimia and transgendering. The human spirit craves mastery over its carnal shell."

Dan Brown's Lost Symbol / Zaginiony Symbol