poniedziałek, 14 grudnia 2009

119.


"Widziałem też jego tatuaż. To albo znak gangu, albo więzienia"
"I also saw his tattoo. It's either a gang sign or a prison tattoo."" W starożytnum RZymie część generałów postanowiło dokonać zamachu stanu. Konspiratorzy naznaczyli się tatuażami, numerami na ciele, żeby wiedzieć, kto jest oddany sprawie. Zwykli żołnierze mieli najwyższe liczby, twórcy planu mieli najniższe, aż po numer jeden, głównego przywódcę".
"In Ancient Rome all of the conspirators were branded with tattoos. Number on their body so they know who is loyal to the cause. The foot soldiers were the higher numbers. The architects of the coup were the lower ones right down to Number 1. The man in charge."


"Te tatuaże to nie ozdoba, ale kod żeby gracze mogli się rozpoznawać bez nazwisk"
"These tattoos are not just body art, they're a type of code system so that the players can identify each other without using names."

XIII Spisek / XIII The Conspiracy rez Duane Clark