piątek, 4 grudnia 2009

112."Wiesz, zrobiłam sobie tatuaż z delfinkiem..."
"And you know, I got this dolphin tattoo"

http://www.oni-nielegalni.pl/ kampania antypiracka