czwartek, 9 lutego 2012

686.PL:
"Tatuowanie stanowi łącznik pomiędzy tym co prymitywne a tym co cywilizowane. Wytatuowana zapinka pasa do pończoch symbolizuje niewolnictwo a także tłumioną seksualność, jest atrybutem nienaturalnej i niezamierzonej kobiecości. Społeczny rytuał który tuszuje cielesne potrzeby zostaje ukazany, a kulturowe sprzeczności jasno oświetlone. Jako piętno przynależności do kasty, od której wymaga się ściśle określonego zachowania, zapinka staje się rodzajem memento. Kobiece ciało odrzuca to, co narzuca mu świat, a co nigdy nie było elementem kobiecości, dążąc do społeczeństwa w którym kobiety same będą mogły określać swoje role." Valie Export.

Ta wytatuowana Valie Export 2 czerwca 1970 roku, podczas performance'u we Frankfurcie zapinka to właściwie esencja artystycznego radykalizmu artystki. Fragment pasa do pończoch - męski fetysz i element fantazji - boleśnie i na zawsze pozostawiony na jej ciele by ukazać funkcjonowanie i społeczną rolę kobiety jako obiektu seksualnego i odbicie męskich oczekiwań. I jednocześnie przez posiadanie tatuażu, wpisać się w ten schemat.


ENG:
"The tattooing of the body demonstrates the connection between ritual and civilization. Incorporated in a tattoo, the garter belt signifies a former enslavement, is a garment symbolizing repressed sexuality, an attribute of our non-self-determined womanhood. A social ritual that covers up a bodily need is unmasked, our culture’s opposition to the body is laid open. As a symbol of membership in a caste which demands conditioned behaviour, the garter belt becomes a memento. The female body peels off and discards the imprint of a world which has never been a woman’s world, in order to arrive at a human world in which women can autonomously define their existence." Valie Export.

The public tattooing of Valie Export on a stage in Frankfurt on 2 July 1970 exemplifies the radical character of her feminist art performances: a garter belt – a fetish of male sexual fantasies – is painfully, indelibly marked on her own body in order to disclose the functionalizaton and social role of the woman as sex object, and to reflect the social determination by males. At the same time, art is irrevocably engraved on her body.