piątek, 6 września 2013

782.

PL:
We wstępniaku do edytorialu o rękawach dla magazynu FurFur
Andrey Noskov pisze tak: "O ile do niedawna na wytatuowanie dłoni godzili się tylko przedstawiciele marginesu społecznego albo subkultur młodzieżowych, o tyle dziś, "rękawy"  można zobaczyć i u mechanika samochodowego i właściciela małej kafejki.

ENG:
Author Andrew Noskov intoduces us into Furfur's editorial with these words: "Tattooed hands aren't sported by outcasts or
by members of youth subcultures anymore, these days one might see tattoo sleeves on a car mechanic or an owner of a small cafe."

PL:
Pasza: "Na lewej ręce mam portret Sherlocka, bo jestem wielka fanką Conana Doyla. Mam też wytatuowaną fajkę i książkę Jesienina, ponieważ mój tata bardzo kocha tego pisarza. Swoją drogą, to nigdy tacie o tym tatuażu nie powiedziałam.
ENG:
Pasha: "On the left hand I have a portrait of Sherlock as I'm generally a big fan of Conan Doyle. There are pipe and Esenin's book, because my father loved this writer very much. By the way, I've never told my Dad about that tattoo.


PL:
Kola: Większość tatuaży robiłem w moskiewskim Love Life Tattoo. Ostatnio kółko i krzyżyk i ksiażkę z okiem. Oprócz babci - nikt nie komentuje negatywnie moich rąk. 
ENG:
Kola: "Most of that on hand, I made at Love Life Tattoo. Recently I got the tic-tac-toe and the book with the eye. People, exept my grandma, do not bother me about my tattoos.


PL:
Jasza: "Zacząłem tatuować się siedem lat temu. Na lewej ręce noszę między innymi trumnę ze wstążką i słonia cyrkowego wyskakującego z pudełka. Mam też na sobie wytatuowane ptaki z grafiki MC Eschera.
ENG:
Yasha: "It's been seven years since I've started tattooing myself. On my left hand I sport a coffin with a ribbon and a real circus elephant jumping out of the box. There are also some birds drawn by graphic artist MC Escher."


PL:
Misza: Już nawet nie liczę ile mam tatuaży. Portrety rodziców, niedźwiadek z Olimpiady, samowar, zegar z napisem "czas na dobry uczynek"i waza z kwiatami. Ten ostatni zrobiłem z myślą o babci"
ENG:
Misha: "I stopped counting how many tattoos I've got. Portrait of parents, the Olympic bear, a samovar, a clock with the words "Time to do good", a vase with flowers. The latter, is dedicated to my grandmother.
PL:
Stas: "Pierwszy tatuaż zrobiłem sobie 11 lat temu. Na początku tatuaże sprawiały, że czułem się oryginalny, teraz zupełnie odwrotnie - czuję się jednym z wielu. To brak tatuaży zwraca uwagę. Uważam wręcz, że człowiek bez tatuaży przypomina jelonka bez poroża.
ENG:
Stas: "I ​​began to fill my hand 11 years ago. Previously, because tattoos made me feel special. Now the opposite - with all these tattoos I'm just a regular guy, like many others. Now the absence of tattoos looks strange: I would say, man without tattoos - it's like a baby deer without antlers."