poniedziałek, 8 marca 2010

167.Siedmiomilowa Kura, wystawa Aleksandry Ski. Plakat sprzed roku.
Seven Mile Chick, Aleksandra Ska's exhibition. The poster's about a year old now.