sobota, 14 stycznia 2012

669.PL:
Weston: Diego, mieszkasz w Rzymie i tworzysz witraże - jesteś wierzący?
Diego Tomelli: Ani trochę. Tak, jestem Włochem, a Rzym jest ekstremalnie katolicki, ale wolę chłopców.

W: To może chociaż byłeś ministrantem?
DT: W żadnym wypadku. Uczyłem się gry na gitarze w szkółce niedzielnej, ale szybko mi się znudziło.


W: Do produckcji witraży używa się dmuchanego szkła. Ciekawa metoda produkcji, prawda?

DT: Dmuchanie, malowanie, głaskanie pędzlem - to wystarczy żeby zarumienić policzki. Ta praca wymaga czułości.


W> W tradycji sztuki chrześcijańskiej bez trudu można znaleźć homoerotyczne prace. Czy postrzegasz swoją twórczość jako część tej historii, czy tylko korzystasz z ftechniki?

DT: Chrześcijańscy twórcy malowali także na płótnach, a materiał ten nigdy nie był kojarzony bezpośrednio ze sztuką kościelną. Związek Kościoła i witrażu ma swoje korzenie w tym, że możni tamtego świata po prostu lubili szkło. Niemniej jednak lubię wykorzystywać fakt, że witraż kojarzy się ze sztuką sakralną.

Resztę wywiadu znajdziecie na eastvillageboys.com
A więcej prac Diego Tolomelli na jego stronie: ikostudio.it

ENG:
Weston: So Diego - Italian and working in stained glass. Religious?
Diego Tolomelli: Not in the slightest. Yes, I’m Italian and Rome is hardcore Catholic, but I’m queer.

W: Any chance you were an altar boy?

DT: Not even close. I went to sunday school to learn to play guitar but I got bored very quickly.

W: Stained glass works are made partly from mouth-blown glass. An appropriate production method, no?

DT: Mouth-blown, painted, stroked with a badger brush - it's enough to bring a sweat to ones brow. It’s sensuous work.

W: Christian art has always had more than a few homoerotic images. Do you see your erotic work as part of that history, or are you simply borrowing the technique?

DT: Christian art also includes paintings on canvas, but that medium has never been seen as a particularly Christian one. The connection of stained glass with Christianity or the Church comes from the fact that it was an important patron, as were the aristocracy and others with money. Consequently, there is a connection between the medium and the Church in peoples’ minds so I like to play with that.

To read the rest of the interview just click: eastvillageboys.com
Diego Tolomelli's website: ikostudio.it