poniedziałek, 4 kwietnia 2011

487.
PL:
"Impulsem do stworzenia tej pracy była książka Edwina Blacka: „IBM i holocaust” (2001) opisująca historię świadomego uczestnictwa koncernu IBM w holocauście poprzez opracowanie kart perforowanych służących do identyfikacji ludzi oraz systemu sortowania tych kart. Autorka wspomina, że poczuła się nieswojo „korzystając z komputera koncernu, który skonstruował i wyposażył obozy w maszyny do numerowania ludzi...”. Praca ta dotyczy piętna zapisanego na ciele, jednak to symboliczne piętno - tatuaż - zostało przez artystkę wykonane dobrowolnie i właśnie owo dobrowolne poddanie się napiętnowaniu jest tu najistotniejsze. Polisiewicz pokazuje w ten sposób nasze uwikłanie w złowrogi system i to, że jesteśmy skazani na brak niewinności."

Bożena Czubak o "IBM Dedicated" polskiej artystki Aleksandry Polisiewicz

ENG:
"The impulse for the work came from Edwin Black’s book IBM and the Holocaust (2001) describing how the company voluntarily participated in the Holocaust by providing the Germans with perforated identification cards and a sorting system. The author remembers she felt uncomfortably “using a computer made by a company that manufactured and equipped the camps with people-numbering machines.” The work refers to the stigma imprinted on the body, but here the symbolic stigma – a tattoo – has been made voluntarily and it is this voluntary subordination to stigmatisation that matters the most here. Polisiewicz points to our involvement in a sinister system and the impossibility of innocence"

by Bozena Czubak about a Polish artist Aleksandra Polisiewicz's work "IBM Dedicated"