niedziela, 24 lipca 2011

562.
PL:
Po raz pierwszy Magneto (wtedy jeszcze Magnus) z X-Menów pokazał swój tatuaż w 161. zeszycie serii Uncanny (1982r.), gdzie mówi (wtedy jeszcze nie profesorowi) Xavierowi że dorastał w Auschwitz.
Dwadziescia cztery lata potem, w filmie X Men Ostatni Bastion (2006) na slowa jednej z mutantek "Skoro jesteś taki dumny z bycia mutantem, to dlaczego jeszcze się nie wytatuowałeś?", Magneto pokazując przedramię odpowiada:"Raz mnie naznaczono, moja droga. I zapewniam cię, że nigdy więcej żadna igła nie dotknie mojej skóry". A pięć lat potem w Pierwszej Klasie (2011) widzimy młodego Magnusa (wtedy jeszcze Maxa Eisenhardta) najpierw więzionego w obozie, a potem ścigającego byłych strażników.
Na screenach pod notką widać tatuaż z fimu X-Men Ostatni Bastion (po lewej) i X-Men Pierwsza klasa (2011), na obu numer obozowy Magneto to 214782. W komiksowej serii X-Men Excalibur z 2004 numer ten jednak zmieniono na 24005, jako bardziej odpowiedni dla wieznia przybylego do Auschwitz w 1941.
X Men Ostatni Bastion IMDB
X Men Pierwsza Klasa IMDB

ENG:
For the first time we see Magneto's (Magnus at the time) tattoo in a comic book X-Men Uncanny #161 (1982) explaining (not yet a professor) Xavier he grew up in Auschwitz.
24 years later, in the X-Men The Last Stand (2006) asked by a mutant girl "When you're so proud of being a mutant, where's your mark?" showing his forearm Magneto replies "I have been marked once my dear. And let me assure you, no needle would ever touch my sking again". And then after 5 years we see young Magnus (Max Eisenhardt back then) in X-Men First Class (2011) being in Auschwitz and then hunting former guards.
On the screens below, you might see the tattoos from the X-Men The Last Stand (2006) (left side) and X-Men First Class (2011), both having the same number #214782. Actually, the Magneto's tattoo number was changed in the comic series X-Men Excalibur (2004) to #24005 for being more accurate for someone imprisoned in Auschwitz in 1941.
X Men The Last Stand IMDB
X Men First Class IMDB