sobota, 12 marca 2011

466.PL:
Pastor K: Więc musicie spróbować wszystkiego w poszukiwaniu dobra.
Bobby: Ale skąd wiadomo że coś jest dobre?
Pastor K: Wszystko co porusza twoje wnętrze, stary, wszystko co Bóg dziara na twojej duszy. Wszyscy poszukujemy tego odwiecznego tuszu.

"Reborn to be Wild" 151 odcinek kreskowki King of the Hill

ENG:
Pastor K: So you gotta test all things to find the good.
Bobby: But how do you know what's good?
Pastor K: It's whatever sticks to your spirit, man, whatever God tattooes on your soul. We're all searching for that eternal ink.

"Reborn to be Wild" 151st episode of King of the Hill