niedziela, 13 marca 2011

467.PL:
- Walka, czemu wytatuowałeś tych dupków na piersi? Właściwiej byłoby na półdupkach.
- Dla ciebie to śmieszne? To wielcy ludzie. Nie wiesz, co znaczy Stalin, żartownisiu. To "człowiek ze stali". Odbiera bogatym i daje biednym.
- Oczywiście. A potem jednych i drugich zsyła do Gułagu na 25 lat.

"Niepokonani" w reż. Petera Weira

Według Danziga Baldaeva, byłego strażnika więziennego i autora Encyklopedii Rosyjskiego Tatuażu Więziennego wizerunki Lenina, Stalina czy Marksa tatuowano przy sercu czy innych ważnych organach, celem ochrony przed ciosami strażników czy współwięźniów, ponieważ żaden z nich nie smiałby znieważyć świętości.

ENG:
- Walka, why do you have arseholes tattoo on your chest? I mean, they should be on your ass.
- You think it's funny? They were great men. You don't know what "Stalin" means funnyboy, it's man of steel, he takes from rich, and gives to poor.
- Yes, of course he does. And then he puts all you to Gulag for 25 years.

"The way back" directed by Peter Weir

According to Danzig Baldaev, a former prison guard and the autor of the Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia images of Stalin and Lenin were tattooed over the heart and other vital organs to prevent the prison guards or inmates from hitting or shooting the prisoner in that location- as they would never deface such sacred images.