czwartek, 24 marca 2011

478.PL:
"W 1993 roku archeolodzy i etnografowie rosyjscy znaleźli na Ałtaju zahibernowane zwłoki młodej białej kobiety. Dziewczyna została pochowana w kurhanie. Niedługo po pochówku do środka wdarła się woda, która zamarzła i zachowała ciało na dwa i pół tysiąca lat. Naukowcy nazwali dziewczynę Księżniczką Ałtaju (Princessa Ałtaja), wydobyli ją z grobowca, ale nie wiedzieli jak zabezpieczyć przed rozkładem. Nawet w lodówce skóra księżniczki ciemniała, aż zrobiła się zupełnie czarna. Zniknął przepiękny tatuaż pokrywający ciało. Wreszcie trafiła do grupy leninowskiej Jurija Romakowa.
Specjaliści poddali Księżniczkę dokładnie takim samym zabiegom, jakim jest poddawany Włodzimierz Lenin. Skóra Księżniczki odzyskała jasną barwę, ukazał się tatuaż."

Jacek Hugo-Bader "W rajskiej dolinie wśród zielska"

ENG:
"In 1993, on the Russian Altai, Russian archaeologists and ethnographers found hibernated corpse of a young white woman. She was buried in the barrow. Shortly after the burial, water has flooded in and kept the body frozen for two and a half thousand years. Scientists called the girl Princess Altai (Altai Princessa), but after excavating the body did not know how to protect it against decay. Princess' skin started to getting darker and darker even in refrigerator and soon turned completely black. Beautiful tattoo covering her body disappeared. Eventually Yuri Romakowa's Leninist group took care of the body.
Experts have given Princess exactly the same treatment, which is given to Vladimir Lenin's body. The Princess' skin regained its light color, and the tattoo appeared again.

Jacek Hugo-Bader "W rajskiej dolinie wśród zielska"